Tuesday, 4 November 2008

AdamTajuk Buku : Adam
Penulis : Amil Jaya
Penerbit : Dewan Bahasa dan Pustaka
Pengulas : Ani Hamzan

Buku kumpulan cerpen terbaharu Amil Jaya ini memuatkan 18 buah cerpen nukilannya yang mengetengahkan persoalan keagamaan dan kemasyarakatan. Setiap cerpennya dan pengajaran yang boleh dijadikan pedoman hidup kepada setiap insane baik yang muda mahu pun yang tua.

Kisah dalam cerpen “Adam” dan “Bidadari” misalnya, diambil daripada kisah benar yang terdapat dalam al-Quran. Cerpen “Adam” berkisar tentang Nabi Adam dan Hawa yang diperdaya oleh syaitan hingga kedua-duanya dimurkai Allah dan dikeluarkan dari syurga. Bermula daripada peristiwa itu, hiduplah manusia daripada keturunan Adam dan Hawa di muka bumi ini dalam keadaan bermusuh-musuhan, diperdaya dan memperdaya serta mempunyai perasaan hasad dengki antara satu sama lain. Iblis yang telah berjanji dengan Allah akan menghasut manusia supaya mengerjakan larangan Allah dan meninggalkan suruhan Allah, terus menerus menghasut manusia.

“Bidadari” pula mengungkap kembali kisah Nabi Ismail yang meninggalkan anaknya bersama-sama isterinya, Siti Hajar di tanah gersang padang pasirkerana menurut perintah Allah. Siti Hajar yang taat kepada perintah Allah menerima keadaan itu dengan reda. Peristiwa itulah yang menjadikan kawasan sekitarnya tempat beribadah bagi sekalian umat Islam iaitu tanah suci Mekah.

Selain kisah-kisah berdasarkan al-Quran, penulis juga menghasilkan cerpen keagamaan berdasarkan kisah yang berlaku dalam masyarakat kini. Cerpen “Aku Setuju” mengisahkan hokum nikah kahwin yang hanya sah jika mendapat persetujuan daripada kedua-dua pihak, iaitu bakal pengantin lelaki dan pengantin parempuan.

Dalam cerpen ini, Ambara, pengantin lelaki yang telah mempunyai isteri berhajat menambah seorang lagi ister. Denganmemberi wang hantaran yang tinggi dan menggunakan he;ahuntuk mendapatkan tanda tangan isterinya dalam borang kebenaran untuk bernikah lagi, Ambara berkeyakinan benar hasratnya akan tercapai. Apatah lagi dia telah pun berada di hadapan jurunikah dan saksi-saksi pernikahannya. Namun begitu, semua harapannya musnah apabila pernikahan yang diimpikannya itu tidak mendapat persetujuan daripada pengantin perempuan yang dipaksa oleh ayahnya, Pak Juragan Budiman.

Daripada beberapa buah cerpen yang dikumpulkan dalam buku ini, nampaknya penulis begitu gemar membawa persoalan yang berlandaskan perkahwinan dan jodoj pertemuan. Cerpen “Berkakuk” misalnya, memperlihatkan bagaimana keadaan seorang lelaki yang sudah menjadi bujang terlajak, ingin mencari calon isterinya. Gamus, sudah hilang perasaan malu. Dia sendiri sanggup menemui keluarga gadis pilihan hatinya itu. Biarpun, gadis itu terlalu muda dan masih bersekolah, dia tidak peduli. Lantaran lamarannya ditolak, Gamus sanggup menganiayai keluarga gadis itu. Adakah Gamus berjaya dengan niat jahatnya itu dan bagaimanakah nasib keluarga gadis itu?

Jika dalam “Berkakuk” Amil Jaya mengetengahkan kisah tekanan perasaan seorang bujang terlajak, dalam “Berani itu Rahmat”pula, penulis mengetengahkan isu kegelisahan seorang andartu, bernama Siti Zubaidah yang sukar bertemu jodohnya, sedangkan di atidak mempunyai apa-apa kekurangan. Dengan menggunakan strategi baharu, adakah Siti Zubaidah mampu menawan hati mana-mana lelaki? Apakah strateginya itu dan apakah kesudahan cerpen ini? Dapatkan buku kumpulan cerpen terbaharu Amil Jaya ini yang mengetengahkan cerpen-cerpen yang menarik buat tatapan peminat sastera.

Sumber : Dewan Sastera Oktober 2008